Działalność

Lekcje religii

Spotkania młodzieży

Szkółka niedzielna

Praca socjalna
W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego – zobacz więcej

Ognisko muzyczne Amadeusz
Zajęcia odbywają się w budynku plebanii we wtorki od godz. 15:30. Kontakt do Ogniska: 508 339 329

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.