Działalność

Lekcje religii

Spotkania młodzieży

Praca socjalna
W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego – zobacz więcej

Grupa cmentarna
Dzięki współpracy parafii z Kołem Naukowym Historyków Uniwersytetu Śląskiego utworzono grupę opiekująca się najstarszym sektorem na cmentarzu. Grupę tworzą studenci Uniwersytetu Śląskiego, członkowie parafii i jej sympatycy. Celem grupy jest uporządkowanie terenu cmentarza, przywrócenie blasku najstarszym nagrobkom oraz inwentaryzacja zachowanych najstarszych pomników.

Ognisko muzyczne Amadeusz
Zajęcia odbywają się w budynku plebanii we wtorki od godz. 15:30. Kontakt do Ogniska: 508 339 329