Klub Profilaktyczny

Klub Profilaktyczny EKIPA i Lokalne Centrum Pomocy.

W ramach świetlicy działają Klub Profilaktyczny EKIPA prowadzący placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (koła zainteresowań) oraz Lokalne Centrum Pomocy, Wsparcia i Informacji, udzielające poradnictwa specjalistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.