Komunikat z dnia 11.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz
podjętymi decyzjami przez władze kościelne i państwowe informuję, iż od
dnia dzisiejszego do końca bieżącego tygodnia (lub dłużej) zostały
wprowadzone następujące ograniczenia naszej działalności, obejmującej
parafie w Szopienicach, Mysłowicach, Sosnowcu i w Hołdunowie:

– w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego
ograniczenia (12-25 marca 2020) funkcjonowanie jednostek systemu
oświaty, odwołuje są wszystkie lekcji religii, zajęcia nauki
konfirmacyjnej i spotkania młodzieży

– odwołuje się zajęcia dla dzieci, prowadzone w formie szkółki
niedzielnej, organizowane podczas niedzielnych nabożeństw

– do końca tygodnia odwołuje się inne spotkania parafialne, odbywające
się według dodatkowych ustaleń

– pasyjne nabożeństwa tygodniowe odbędą się w tym tygodniu w zaplanowanych
terminach i o wyznaczonej porze

– decyzja co do formy niedzielnych nabożeństw zostanie ogłoszona w
piątek, po wydaniu Okólnika Biskupa Kościoła, który będzie zawierał
jednolite ustalenia co do formy naszych nabożeństw, szczególnie zaś
dystrybucji Sakramentu Ołtarza

– w porozumieniu z chórem parafialnym z Wisły zostaje odwołana ich
wizyta w naszym kościele w Hołdunowie oraz koncert, które zaplanowane
były na 15 marca br.; chór z Wisły będziemy gościć w terminie późniejszym

– odwołane zostają wszelkie zajęcia świetlicy środowiskowej – Klub
Profilaktyczny Ekipa w Szopienicach

– w najbliższą sobotę nie odbędzie się Synod Diecezjalny w Katowicach

– zapraszam na nasze nabożeństwa, proszę też jednak o wzajemną troskę o
siebie, która niech przejawia się w tym szczególnym czasie w tym, że
szanujemy swoje zdrowie i zdrowie innych; jeśli nie czujemy się dobrze,
jeśli pojawiają się niepokojące objawy, zostańmy w domu, udajmy się do
lekarza; Pan Bóg działa również w ten sposób, że posyła ludzi, którzy
mogą nam pomóc pod względem zdrowotnym;

– zachęcamy też o szczególną troskę o osoby starsze i chore; pamiętajmy
o nich, nie pozostawmy ich bez opieki

– pamiętajmy o siebie nawzajem w naszych modlitwach, powierzając
wszystkie nasze troski łaskawemu Bogu

– jako duchowni jesteśmy do Waszej dyspozycji; chętnie udamy się z
odwiedzinami duszpasterskimi, z Komunią domową.

Zostańcie z Bogiem.

Kolejna informacja o naszych działaniach pojawi się najbliższy piątek.

ks. Adam Malina, Proboszcz Parafii