Wprowadzono nową Radę Parafialną

W niedzielę, 27 stycznia została wprowadzona w urzędowanie nowo wybrana Rada Parafialna.

Wprowadzenia dokonali: ks. bp Marian Niemiec w asyście proboszcza ks. dra Adama Maliny. Radnymi wybranymi przez Zgromadzenie Parafialne zostali: Andrzej Kocurek, Łucja Jacek, Michał Malina, Elżbieta Białek, Iwona Jacek, Ryszard Górnik.

W uroczystości nie wziął udziału pan Andrzej Kocurek, który złożył ślubowanie przed pierwszym zebraniem Rady Parafialnej, które odbyło się 4 lutego.

Stoją od lewej: Łucja Jacek, Elżbieta Białek, Ryszard Górnik, Iwona Jacek, Michał Malina. W drugim rzędzie: ks. dr Adam Malina, ks. bp Marian Niemiec.

Rada Parafialna jest organem władzy parafii, zarządzającym parafią. Do jej zadań należy między innymi:

  • czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,
  • wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
  • zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
  • przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego
  • zarząd majątkiem parafialnym,
  • składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii
  • zatrudnianie świeckich pracowników parafii sporządzanie, uzupełnianie

W skład Rady Parafialnej wchodzi z urzędu proboszcz parafii oraz inni duchowni zatrudnieni przez Parafię, a także od 6 do 25 radnych świeckich, wybranych przez Zgromadzenie Parafialne.

Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna się z chwilą złożenia ślubowania i wprowadzenia w urząd. Radni pełnią jednak swoje obowiązki do czasu wprowadzenia w urząd kolejnej Rady.

Wprowadzania w urząd dokonuje biskup diecezjalny.

W naszej Parafii w skład Rady Parafialnej oprócz proboszcza i wikariusza wchodzi 6 członków świeckich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.