Nabożeństwo 23 września 2018

W niedzielę 23 września o godz. 16.00 zapraszamy do kościoła w Parku Śląskim na nabożeństwo z udziałem naszego chóru Jubilate Deo z Mysłowic. W tym dniu nabożeństwa w kościołach w Hołdunowie, Sosnowcu, Szopienicach i Mysłowicach nie odbędą się.